Praktični Saveti Za Održavanje Krova

Održavanje krova
  • Crepuljar
  • 26. Oktobar 2022.
  • Vreme čitanja: 10-12 min.

Bez obzira na kvalitet krova, vremenom dolazi do degradacije krovnog pokrivača. Degradacija krovnog pokrivača je normalna pojava i nešto sa čim se mora računati. Medjutim, ako se degradacioni procesi zanemare tokom dužeg vremenskog perioda, oni mogu dovesti do propadanja krova kao celine. Zato je bitno održavati krov u dobrom stanju. Manja, periodična ulaganja u sitnije popravke krovova su mnogo isplativija opcija od velikih ulaganja u ozbiljnije sanacije krovne konstrukcije. Zato ćemo u ovom tekstu predočiti neke uobičajene probleme vezane za propadanje krova kao i nekoliko praktičnih saveta za održavanje krova.

Problemi vezani za materijale

Iako se krovovi mogu raditi od različitih materijala, najčešći slučaj kod nas je da se krovna konstrukcija radi od drveta a krovni pokrivač od crepa.

Drvena krovna konstrukcija se radi uglavnom od čamove gradje, odn. od četinara. Čamova gradja je pogodna jer je laka, što je poželjno kod krova. Takodje je i dovoljno fleksibilna da može da izdrži odredjena izvijanja i uvijanja. Ono što čamova krovna konstrukcija ne može da izdrži, to je prisustvo vode. Malo vode povremeno nije opasno. Medjutim, izloženost drvene krovne gradje vodi tokom dužeg perioda je opasno jer izaziva truljenje gradje i treba ga izbeći.

Pored vode, glavni neprijatelj krovne gradje je žižak. Prisustvo žiška u krovnoj gradji je često i osim ako nije manjeg obima i ne uoči se na vreme, ne može se sanirati a jedina opcija je zamena gradje.

Crep, kao najčešći materijal za pokrivanje, se radi od keramike. Ima dug projektovani životni vek, otporan je na vodu i vlagu i može da izdrži visoke temperature. Medjutim, krt je i ima relativno nisku otpornost na udar. Usled istrošenosti, crep može da bude oštećen i prilikom jačeg grada. Takodje, suspendovani materijal nošen jakim vetrom, kao što je grana, može da prouzrokuje oštećenja crepa.

Pored mehaničkih oštećenja, često se dešava da crep usled jakog vetra bude dislociran, smaknut ili čak potpuno odnešen sa krova. Ovo se obično dešava kod crepa sa plitkim i lošim žljebovima ili kod krovova sa nepotkovanim strehama. Ovako dislociran crep oslobadja put vodi koja dalje negativno deluje na krovnu konstrukciju.

Vidimo, dakle, da su tradicionalni krovovi kod nas najosetljiviji na uticaj vode i žiška na krovnu gradju i mehanička oštećenja i dislokaciju crepa.

Preventivne mere

Najbolji način za svodjenje rizika od oštećenja krova na minimum je prevencija. Preventivne mere započinju još u fazi izgradnje. Jako je bitno izraditi što kvalitetniji krov i iskoristiti sve prednosti modernih načina i tehnologije gradnje krova. U ovome će Vam najbolje pomoći iskusan i stručan izvodjač krovnih radova.

Kvalitetna krovna gradja

Upotreba kvalitetne krovne gradje je jako bitna za izgradnju kvalitetnog krova. Gradja mora biti suva i bez prisustva žiška. Takodje je važno da gradja bude prava i sa što je moguće manje čvorova.

Upotrebu nedovoljno suve krovne gradje treba izbegavati jer se takva gradja kasnije izvitoperi što nepovoljno utiče na oblik i stabilnost krovne konstrukcije.

PARAGRČvornovata gradja je loša jer čvorovi vremenom ispadaju ostavljajući slabe tačke u masi drveta. Takodje, drvo oko čvorova puca po dubini što dodatno slabi gradju.APH

Pre upotrebe, gradja se treba pregledati kako bi se otkrilo prisustvo žiška. Kako bi se dodatno osigurala, gradja se treba tretirati preparatima protiv žiška. Preparata uvek ima na tržištu a sam proces zaštite je vrlo jednostavan. Bitno je samo da se ovaj korak ne preskoči.

Naravno, niko ne očekuje od Vas da se, kao investitor, bavite ovim preventivnim merama. Ono što Vi treba da uradite je da angažujete pouzdane profesionalce za izgradnju i renoviranje krova koji će kvalitetno obaviti posao. Bez obzira na to, dobro je biti upoznat sa osnovnim problemima kako biste znali na šta treba obratiti pažnju.

Kvalitetan crep

Postoji mnogo različitih vrsta crepa na tržištu. Proizvodjači crepa se utrkuju u tome ko će napraviti jeftiniji, otporniji ili lepši crep, crep lakši za ugradnju ili fleksibilniji crep po pitanju krovnih nagiba. Bilo kako bilo, pri izboru vrste crepa, pored estetike, trebate biti sigurni da crep odgovara tipu Vašeg krova u smislu nagiba, načina ugradnje i mikroklimatskih uslova i da kvalitetom zadovoljava gradjevinske standarde. Opet, pouzdan graditelj krova na kućama, znaće da Vam preporuči najbolji crep za Vaš krov.

Kvalitetan crep

Podaščavanje i izolacija

Podaščavanje i kontra letva, postavljanje paropropusne-vodonepropusne folije i termo izolacija krova su jako bitne pozicije koje će produžiti vek trajanja krova a život pod njim učiniti komfornijim. Opet, i ovo je najbolje uraditi u startu. Medjutim, ako ste iz nekog razloga preskočili ovaj korak njega je moguće izvesti i kasnije prilikom rekonstrukcije ili renoviranja krova.

Održavanje krova u fazi upotrebe

Iako je očekivani vek upotrebe klasičnog krova dug, problemi u praksi su ipak prisutni. Malo truda u održavanju krova u dobrom stanju može vam uštedeti značajna sredstva i produžiti životni vek krova. Blagovremena reakcija i rešavanje problema bez odlaganja je najbolji način.

Inspekcija krova

S’ vremena na vreme je dobro da pregledate krov i obratite pažnju na eventualne nedostatke i probleme. Pregled krova se vrši vizuelno spolja, sa odgovarajuće udaljenosti i visine i iznutra, iz tavanskog prostora. Najbolje ga je vršiti dva puta godišnje pre i posle zime, a minimalno jednom godišnje. Za svaki slučaj, krov treba pregledati i posle jakih oluja i obilnih padavina jer se tada najbolje uočavaju problemi. Ukoliko zbog nedostatka opreme niste u mogućnosti da sami izvršite potpunu inspekciju krova ili se bojite da vam nešto ne promakne, angažujte stručna lica za pregled krova.

Zamena crepa

Slomljen, oboren ili razmaknut crep ili crepni poklopac predstavlja rizik za prodor vode unutar krovne konstrukcije. Prodor vode u ovom slučaju je izvestan čak i ako je krov potkovan i sa hidroizolacijom a pogotovo ako nije. Loše ili nedostajuće crepove treba što hitnije zameniti. Kako je rad na krovu uvek rizičan a izvodjenje pozicija zahteva specifičnu opremu, znanja i veštine, savetujemo da angažujete pouzdane majstore za krov kao najsigurniju opciju.

Pregled streha

Potkovane strehe su efikasna odbrana protiv potisne sile vetra. Medjutim, ako nisu izvedene u betonu, što je kod porodičnih kuća redji slučaj, znaju biti dom pticama, prvenstveno golubovima. Golubovi mogu da naprave problem tako što odvaljuju deo po deo strehe, što dovodi do toga da potkovana streha više nije u stanju da spreči potisnu silu vetra. Vetar zatim izdiže crep i dislocira ga ili ga potpuno odnosi sa krova, što neminovno vodi do prokišnjavanja.

Pregled i čišćenje oluka

Postojanost i prohodnost oluka je jedna od bitnijih stavki za odvodjenje vode sa krova. Povremeno izvršite pregled sistema oluka i vidite da li postoji problem u njhovoj formi i medjusobnim vezama. Takodje se postarajte da Vaši oluci uvek budu u dovoljnoj meri čisti i ne predstavljaju prepreku u odvodnjavanju krova.

Čišćenje oluka

Inspekcija krovne limarije

Krovna limarija je neophodan i sastavni deo svakog krova. Ukoliko imate krov sa uvalama, trebate povremeno da proverite stanje limenih uvala. Najčešći problem koji se ovde javlja je deponovanje atmosfeskog nanosa ili materijala koji donose ptice u uvalama i blokiranje toka vode. Zbog toga se javlja podlizivanje i curenje vode na krovne grede koje se nalaze direktno ispod ili u neposrednoj blizini limenih uvala. Prosto mehaničko ćišćenje uvala rešava ovaj problem.

Takodje je dobro i povremeno prekontrolisati u kakvom su stanju vetar lajsne, puc lajsne i, ukoliko ih imate, zidne lajsne. Neretko se desava dislokacija ovih lajsni čime one gube svoju funkciju a to je sprečavanje prodora vode, što predstavlja problem koji u dogledno vreme treba rešiti.

Provetravanje tavanskog prostora

Ukoliko za to postoje uslovi, provetravanje tavanskog prostora je jednostavan način da se isuši zaostala vlaga koja se javlja posle obilnijih padavina. Ako se nalazite pred izgradnjom novog krova ili rekonstrukcijom postojećeg krova, obavezno predvidite otvore za vetilaciju tavana. Najbolje rešenje su obični prozori jer, za razliku od ventilacionih sistema, ne zavise od električne energije a ujedno obezbedjuju i osvetljavanje tavanskog prostora. Ako nemate uslova da ugradite prozore na tavanu, ugradite ventilaciona okna koja će biti u stanju da obezbede potrebnu cirkulaciju vazduha.

Proverite dimnjake

Pre početka grejne sezone obavezno proverite dimnjake. Dimnjak u kome se nalazi biljni i drugi materijal predstavlja rizik po bezbednost čitavog objekta. U začepljenim dimnjacima često započinju pozari koji mogu brzo da zahvate i unište ceo krov. Čišćenje dimnjaka i postavljanje dimnjačkih kapa je rešenje koje smanjuje rizik od požara.

Rezime

Održavanje krova, kao što smo videli u navedenim primerima, započinje još u fazi izgradnje, primenom kvalitetnih krovnih rešenja a nastavlja se i u fazi upotrebe krova. Održavanje je jako bitna stvaka kako za sam krov i krovnu konstrukciju, tako i za čitav objekat. Problemi koji se vremenom javljaju i nagomilavaju su različiti i zahtevaju odgovarajući pristup. Kakva god da je njihova priroda, važno je da ih ne zanemarite i blagovremeno reagujete. Neke probleme možete uočiti i rešiti sami a za neke će Vam biti potrebna stručna pomoć. U svakom slučaju ne oklevajte i imajte na umu da održavanjem krova u dobrom stanju investirate u "zdravlje" i dugotrajnost čitavog objekta a samim tim i u kvalitet života onih koji u njemu borave.

Hvala što čitate naš blog. Nadamo se da će Vam naši praktični saveti za održavanje krova koristiti u budućnosti. Nastavite da pratite naš blog za još zanimljivog sadržaja o krovovima i krovnim konstrukcijama.

2023  Renoviranje Krova