Popravka Starih Krovova

Popravka krova – Brzo i povoljno!

Vek trajanja krova i krovne konstrukcije zavisi od više faktora. Na prvom mestu su faktori koji zavise od čoveka, a to su:

 • Kvalitet izrade i
 • Održavanje krova

Na ove faktore je moguće uticati najpre u fazi izgradnje ulaganjem u što kvalitetnije rešenje, materijale i izvođenje nove krovne konstrukcije, a potom u fazi eksploatacije, ulaganjem u održavanje krova u što kvalitetnijem stanju.

Na drugom mestu su faktori koji ne zavise od čoveka, a to su:

 • Elementarne nepogode i
 • Prirodne katastrofe

Iako na ove faktore nije moguće uticati, njihove negativne posledice se mogu ukloniti popravkom i sanacijom krova.

Ostećen Krov

Još jedan slučaj koji se često sreće u praksi je i urušavanje i gubitak funkcije krova na napustenim objektima. Ukoliko je potrebno povratiti funkciju krova na objektu koji je bio van funkcije, potrebno je izvršiti rekonstrukciju i popravku krova.

Obim potrebnih radova na sanaciji krova

Obim i vrsta radova koje je potrebno izvesti pri popravci krova variraju i moguće ih je odrediti tek nakon detaljne inspekcije stanja krova na licu mesta. Uopšteno podrazumevaju:

 • Manje radove na zameni crepa, limenih opšivki i oluka na krovu i krovnim badžama
 • Srednje radove na zameni delova krovne građe
 • Obimne radove na popravci i zameni čitavih partija krovne konstrukcije ili čitavog krova
Image

Popravka starog krova

Pružamo usluge popravki i rekonstrukcije svih tipova tradicionalnih krovova manjeg ili većeg nagiba na prizemnim i višespratnim stambenim i nestambenim objektima. Nudimo konstrukcijski i estetski kvalitetna rešenja sa optimalnim odnosom između uloženog i dobijenog. Stojimo vam na raspolaganju ukoliko vam je potrebna:

 • Popravka krova na kući
 • Popravka krova na zgradi
 • Popravka krova garaže
 • Popravka krova na pomoćnom objektu
 • Popravka krova na poslovnom objektu
 • Popravka krova proizvodnog ili ekonomskog objekta

Rekonstrukcija krova

Ako želite da promenite ili prilagodite vaš postojeći krov novoj funkciji, rekonstrukcija krova je jedino rešenje. Vršimo rekonstrukciju svih vrsta tradicionalnih krovova na stambenim i nestambenim objektima. Kontaktirajte nas ukoliko vam je potrebna rekonstrukcija ili popravka krova. Dajemo tačne procene vrste i cene koštanja radova a iste izvodimo profesionalno, brzo i povoljno.

Zatražite procenu

Šta nudimo?

 Znanje

 Iskustvo

 Kvalitet

 Brzinu

 Preciznost

 Uštedu

2022  Renoviranje Krova