Krov Na Dve Vode

Dvovodni krov — Brzo i lako!

Krov na dve vode je krov najšire primene. Dvovodni krov predstavlja najrasprostranjeniji krov u tradicionalnoj gradnji stambenih i nestambenih zgrada i objekata. Princip krova na dve vode istovremeno predstavlja i osnovu iz koje su izvedene još neke vrste krovova, kao npr. mansardni krov, krov sa badžama, krov sa krovnim prozorima, složen krov i sl.

Princip dvovodnog krova

Dvovodni krov po svojoj dispoziciji i estetici spada u proste krovove ali po rešenju konstrukcije može biti kompleksan, u zavisnosti od raspona a samim tim i opterećenja. Upotrebom sistema jednostrukih ili dvostrukih stolica, kao i sprega protiv vetra, obezbeđuje se izuzetna stabilnost i otpornost na atmosferske uticaje dvovodnog krova. Zaštitni znak krova na dve vode su zabatni zidovi, koji ostaju vidljivi ispod krovne konstrukcije i koji se mogu iskoristiti za povećanje prodora prirodnog svetla u tavanski prostor ili potkrovlje.

Zašto je dvovodni krov dobar?

 • Jednostavna i brza izrada
 • Sigurna zaštita kuće ili nestambeng objekta
 • Jeftiniji je jer nema komplikovanih pozicija
 • Estetski opšteprihvaćeno rešenje
 • Jako širok spektar nagiba (alpski krov)
Krov Na Dve Vode - Model

Kada izabrati dvovodni krov?

Krov na dve vode je pogodan za bilo koji tip objekta pravougaone ili kvadratne osnove.

 • Za pravilne osnove
 • Za nagibe veće od 15°
 • Za kuće, garaže, vikendice
 • Za manje zgrade
 • Za pomoćne i ekonomske objekte
 • Za uštedu i brz završetak radova

Opcije koje pruža krov na dve vode

Ekonomičnost

U zavisnosti od vrste i namene objekta, dvovodni krov često predstavlja najiekonomičnije rešenje. Budući da se sastoji od samo dve kose krovne ravni i ne zahteva izvođenje komplikovanih pozicija u smislu preloma i veza, cena koštanja krova na dve vode je ubedljivo najniža u poređenju sa ostalim, složenijim vrstama krovova. Shodno tome, odabir dvovodnog krova štedi i novac i vreme, i predstavlja najbolji odnos sa aspekta uloženo–dobijeno.

Fleksibilni nagibi

U pogledu nagiba dvovodni krov je fleksibilan i kreće se u rasponu od 15 – 60°. Nagibi ispod 25° uslovljavaju upotrebu specificnog krovnog pokrivača, uglavnom od bitumenske šindre, dok se kod nagiba iznad 25° može koristiti keramički crep kao završni materijal.

Odvodnjavanje

Što se tiče odvođenja vode sa krovnih ravni, dvovodni krov je jedno od, ako ne i najpogodnije rešenje. Odvođenje vode je brzo, bez prepreka i zadržavanja u uvalama.

Koristan prostor

Kada se radi o iskorišćenju prostora pod krovom, dvovodni krov pruža odlične opcije. Zahvaljući sistemu nadzida moguće je efikasno i lako manipulisati korisnom visinom tavanskog ili potkrovnog prostora, čak i u slučaju već gotovog krova. Ovo omogućava da vaš prostor pod krovom brzo, lako i povoljno pretvorite u stambeni ili prostor druge namene.

 • Niska cena koštanja
 • Razni nagibi
 • Efikasno odvodnjavanje
 • Crep, bitumenska šindra
 • Tavanski prostor
 • Stambena potkrovlja
Moderna Kuća Sa Dvovodnim Krovom - Eksterijer

Izgradnja novog dvovodnog krova

Gradimo proste i složene dvovodne krovove manjeg ili većeg nagiba na prizemnim i višespratnim stambenim i nestambenim objektima. Nudimo konstrukcijski i estetski kvalitetna rešenja koja uključuju i izradu badža i krovnih prozora na dvovodnim krovovima. Stojimo vam na raspolaganju ukoliko vam je potrebna izgradnja novog krova na dve vode za vašu:

 • Porodičnu kuću
 • Vikendicu
 • Garažu
 • Manju zgradu
 • Pomoćni objekat
 • Proizvodni objekat ili
 • Objekat druge namene

Rekonstrukcija i popravka dvovodnog krova

Ako vam krov prokišnjava ili postoji rizik od urušavanja krova, rekonstrukcija ili popravka krova je najbolje rešenje. Rekonstrukcija krova je idealna ukoliko želite da brzo i pristupačno rešite problem starog krova.

Vršimo popravke svih vrsta dvovodnih krovova na stambenim i nestambenim objektima. Kontaktirajte nas ukoliko vam je potrebna popravka krova na dve vode. Dajemo tačne procene vrste i cene koštanja radova a iste izvodimo profesionalno, brzo i povoljno.

Zatražite procenu

Šta nudimo?

 Znanje

 Iskustvo

 Kvalitet

 Brzinu

 Preciznost

 Uštedu

2022  Renoviranje Krova