Krov Na Zgradama

Izrada tradicionalnih krovova na zgradama

Izrada novog krova na stambenoj zgradi nije jednostavan zadatak. Od krova mnogo toga zavisi. Na prvom mestu, potrebno je obezbediti zaštitu zgrade od atmosferskih voda, prihvatiti vodu, i bezbedno je sprovesti u sistem atmosferske kanalizacije. Isto važi i za sneg. S' tim što je u slučaju snega potrebno izvesti krov koji će biti u stanju da izdrži statično opterećenje od snega u periodu zime, a potom ga takodje sprovesti u atmosfersku kanalizaciju u fazi otapanja. U zimskom periodu godine se javlja i problem ledenica, tako da se i on mora rešavati pri izradi samog krova zgrade.

Voda

Klimatske promene utiču i na prioritete u oblasti izgradnje krovova zgrada. Tako posle dužih sušnih perioda, u toplijem delu godine, imamo sve prisutniju pojavu obilnih padavina, koje, iako kratkog trajanja, nastupaju silovito, praćene olujnim vetrovima, i isporučuju veliku količinu atmosferske vode. U ovom slučaju, prioritet je jasan. Obezbediti da krov izdrži silu vetra, primi padavine, i bez prokišnjavanja i oštećenja krovne konstrukcije i krovnog pokrivača, odvesti vodu sa objekta.

Ovo je posebno bitno zbog zaštite stambenih potkrovlja zgrada, koja su prva na udaru i pod najvećim uticajem atmosferskih voda. Još jedna bitna stavka u slučaju zgrada je i kompleksan i skup sistem elektro i telekomunikacionih instalacija, koji ni u kom slučaju ne treba biti u kontaktu sa vodom. Prvi i najvažniji stepen zaštite od voda i u ovom slučaju je takođe krov.

Vlaga

Sledeći prioritet je zaštititi unutrašnjost zgrade od pojave vlage. Vlaga ne nastaje odjednom. Javlja se postepeno a kada se jednom ukoreni, teško se rešava. Glavni krivac za pojavu vlage u zgradama je curenje i zadržavanje vode. Ovaj problem uglavnom nastaje ako se krov ne izvede kako treba. Sanacija vlage je proces koji zahteva izvođenje određene grupe radova, najpre mestu sanaciju krova, a potom i sanaciju svih delova zgrade zahvaćenih vlagom. Ovo je skup proces koji je najbolje i najjeftinije izbeći u startu izradom kvalitetnog krova.

Krov Stambene Zgrade

Zašto je važan krov na zgradi?

 • Štiti zgradu od atmosferskih voda i prodora istih u unutrašnjost objekta
 • Pruža zaštitu elektroinstalacijama od uticaja vode
 • Pruža prvi stepen zaštite od pojave vlage

Estetika i funkcija

Estetika zgrade je jako važan faktor koji ne treba zanemariti, pogotovo jer sve veći broj zgrada sadrži stambeni prostor pod krovom. I ovde krov ima bitnu ulogu. Kvalitetno rešenje i izvođenje krova utiče ne samo na estetiku zgrade kao celine, već i na estetiku i funkcionalnost stambenih potkrovlja. Ovo može biti važan faktor u određivanju cene stambenog prostora potkrovlja.

Tradicionalni krovovi zgrada

Pod pojmom tradicionalni krov zgrada obično se podrazumeva kosi krov od klasične drvene krovne građe sa crepom ili bitumenskom šindrom kao završnim materijalom. Specijalizovani smo za izradu raznih tipova novih krovova na stambenim zgradama sa posebni akcentom na:

 • Dvovodni krov zgrade
 • Četvorovodni krov zgrade
 • Kompleksan ili viševodni krov zgrade
 • Mansardni krov zgrade
 • Krov zgrade sa krovnim badžama
 • Krov zgrade sa krovnim prozorima
 • Krov zgrade pod malim nagibom
Krov Stambene Zgrade

Izgradnja novog krova na zgradi

Gradimo razne tipove tradicionalnih krovova manjeg ili većeg stepena kompleksnosti i nagiba za višespratne stambene i nestambene zgrade. Nudimo konstrukcijski i estetski kvalitetna rešenja koja uključuju i izradu badža i krovnih prozora na krovovima zgrada. Stojimo vam na raspolaganju ukoliko vam je potrebna izgradnja novog krova za vašu:

 • Stambenu zgradu
 • Nestambenu zgradu
 • Višespratni proizvodni objekat
 • Zgradu jednostavne osnove
 • Zgradu kompleksne osnove
 • Zgradu iz segmenata odn. lamela

Rekonstrukcija i popravka krova na zgradi

Ako je krov na vašoj zgradi dotrajao, prokišnjava ili preti da se uruši, rekonstrukcija ili popravka krova je najbolje rešenje. Rekonstrukcija krova je idealna ukoliko želite kvalitetno rešenje na duži vremenski rok.

Vršimo popravke svih vrsta tradicionalnih krovova na stambenim i nestambenim zgradama. Kontaktirajte nas ukoliko vam je potrebna popravka krova zgrade. Dajemo tačne procene vrste i cene koštanja radova a iste izvodimo profesionalno, brzo i povoljno.

Zatražite procenu

Šta nudimo?

 Znanje

 Iskustvo

 Kvalitet

 Brzinu

 Preciznost

 Uštedu

2022  Renoviranje Krova