Kako Najbolje Zaštititi Kuću Od Atmosferske Vode?

 • Početna
 • Kako Najbolje Zaštititi Kuću Od Atmosferske Vode?
Kuća U Oluji-Ilustracija
 • Crepuljar
 • 21. Septembar 2022.
 • Vreme čitanja: 8-10 min.

Krov je jedan od najvažnijih elemenata svake kuće i zgrade. Od kvaliteta, pouzdanosti i postojanosti krovne konstrukcije i krovnog pokrivača zavisi dosta toga. Od krova na prvom mestu zavisi dugotrajnost objekta. Ukoliko je krov dobar i ne prokišnjava, utoliko je vek eksploatacije objekta, bez dodatnih ulaganja u popravku krova, duži. Za vreme oluje, krov je prva i najvažnija linija odbrane i zaštite kuće od vode. Upravo zbog toga se i bavimo ulogom krova u temi kako najbolje zaštititi kuću od oluje. U daljem tekstu razmotrićemo rizike po krov i objekat tokom olujnog vremena i najbolje načine da ih svedete na minimum ili u potpunosti izbegnete.

Hajde da, za početak, razmotrimo ulogu krova na vašem objektu.

Uloga Krova

Primarna uloga krova je, naravno, dobro poznata svima ali nije na odmet da "obnovimo gradivo" i istaknemo i neke ostale uloge krova.

Osnovna Uloga Krova

Zaštita objekta od atmosferskih prilika predstavlja primarnu ulogu krova i o ovome se mora voditi računa kako tokom izgradnje, tako i tokom eksploatacije i održavanja objekta. Osnovna uloga krova je, dakle, da tokom perioda upotrebe štiti kuću od kiše, snega, vetra, atmosferskog nanosa i sl. i spreči prokišnjavanje, navejavanje snega, podlizivanje i podilaženje vode ispod krovnog pokrivača i kontakt vode sa krovnom konstrukcijom i unutrašnošću objekta.

Dakle, krov će biti u stanju da uspešno izvrši svoju osnovnu funkciju ukoliko:

 • ne prokišnjava
 • brzo i lako odvodi vodu sa objekta

Prilikom izrade novog krova na kući, primarna funkcija krova ni na koji način ne sme biti kompromitovana.

Ostale Uloga Krova

Pored primarne uloge zaštite tu su i:

 • Estetika
 • Zaštita od sunca odn. pružanje hlada

Krov igra bitnu ulogu u postizanju odredjenog vizuelnog stila vaše kuće ili zgrade. Estetika krova je važna stavka o kojoj treba voditi računa ali ne na uštrb kvaliteta. Ponekad je jednostavnije rešenje bolje i sigurnije jer konstrukcijski komplikovana rešenja krova mogu da budu prepreka adekvatnoj zaštiti kuće od vode.

Pružanje hlada je posebno važno ukoliko vaša kuća ili zgrada ima terase ili puno otvora na sunčanim stranama. Zaštita od sunca je bitna i za ugostitelje koji imaju terasu ili restoran sa baštom. Ovde bitnu ulogu igraju kvaliteto izvedeni i dobro osmišljeni krovovi na baštama i terasama, koji će, ne samo pružiti zaštitu od sunca već i od vetra i naglih i obilnih padavina koje su kod nas najčešće leti.

Najveći Neprijatelj Objekta

Ako izuzmemo odredjene faktore koji se redje javljaju, kao što su zemljotresi razornog karaktera, požari ili dugoročno sleganje tla, najveći neprijatelj svake kuće, zgrade ili objekta druge namene je voda.

Kako atmosferska voda utiče na kuću?

Uticaj atmosferske vode na kuću u vremenu i prostoru može biti dvojak.

Brzo Razorno Dejstvo

U ovom slučaju imamo razorno dejstvo vode koje nastupa u sprezi sa olujnim vetrom i dešava se brzo. Olujni vetar, usled sile potiska, može da dislocira odredjene delove krova ili čak i da odvali i odnese čitave delove krovne konstrukcije. Na taj način se oslobadja put vodi koja prodire u unutrašnjost krova a često i na etaže potkrovlja ili sprata.

Pored fizičkog oštećenja, koje zahteva hitnu popravku krova, dešava se i natapanje okolne krovne gradje i izolacionih materijala koji pod dejstvom vode gube svoju funkciju. Ovakva oštećenja, koja se dešavaju uglavnom tokom proleća i leta, po pravilu zahvataju znatno veće površine od pukih otkrivenih delova krova. Sve ovo čini ukupnu štetu većom i povećava troškove sanacije krova.

Sporo Razorno Dejstvo

U ovom slučaju, štetno dejstvo vode se odvija tokom dužeg vremena i karakteristično je za jesenji i zimski period. Usled padavina slabijeg intenziteta, dolazi do sporog curenja i podilaženja vode unutar konstrukcije koja nema gde da ode i zadržava se pod krovnim pokrivačem. Voda pod krovom zatim natapa sve što joj se nadje na putu. Na ovaj način nastaje nepovratna šteta u svim slojevima poprečnog preseka krova, od truljenja krovne gradje do gubljenja svojstava termo-izolacionih materijala. Isto se dešava i prilikom navejavanja i prodiranja snega unutar krovne konstrukcije. Sneg se nagomilava dok ne dodje do otapanja a zatim voda počinje da radi svoje.

Trula Drvena Greda Na Krovu

Kod konstantnog i sporog curenja vode je posebno opasno to što je problem teško uočiti na vreme. Proces se odvija sporo i ne pokazuje znake upozorenja dok ne bude kasno. Usled kombinacije faktora šteta može nastati naglo i u velikom obimu.

Posledice Dejstva Vode Na Krov

Svaki uticaj vode predstavlja veliki problem po sigurnost kuće. Iako nastaju pod različitim uslovima i imaju različitu dinamiku, negativnim uticajima vode na krov zajedničko je nanošenje štete krovnoj konstrukciji, betonskim, opekarskim, drvenim i drugim elementima objekta.

Uobičajene posledice štetnog dejstva vode su:

 • Truljenje krovne gradje
 • Pucanje krovnih letvi
 • Pojava ulegnuća crepa
 • Otkrivanje rogova i greda (posebno je opasno otkrivanje slemenjača)
 • Krunjenje, pomeranje, smicanje i obrušavanje crepa
 • Propadanje skupih termoizolacionaih materijala
 • Uništavanje gips-kartnoskih unutrašnjih obloga i spuštenih plafona
 • Ostećenja fasade i stolarije
 • Oštećenje elektroinstalacija
 • Prolazak vode na niže etaže i oštećenja nameštaja

Posledice štetnog dejstva vode variraju od slučaja do slučaja i nemoguće ih je unapred predvideti. Nekada su većeg, nekada manjeg obima ali, u svakom slučaju, zahtevaju sanacije, popravke i renoviranja. Sve ovo iziskuje dodatna sredstva, vreme i ljudske resurse. Popravke su naravno neophodne i po pravilu veoma skupe.

Dodatni problem predstavlja i vreme. Naime, kada se radi o sanaciji krova, u većini slučajeva ne možete odložiti radove i sačekati neki bolji trenutak. Krov se mora sanirati što pre. Izuzetno, u letnjem periodu, imate malo više vremena za organizaciju posla. Ali čak i tada je potrebno obezbediti oštećeni krov i što je moguće bolje zaštititi kuću od iznenadnih letnjih padavina. I to zahteva odredjena sredstva, što celu situaciju ne čini jednostavnijom.

Najbolji Načini Zaštite Kuće Od Atmosferskih Voda

Kuća se štiti od atmosferskih voda kroz dve faze.

 • Prva faza — izgradnja krova i prevencija
 • Druga faza — održavanje krova i krovne konstrukcije

Izgradnja Krova I Prevencija

Kao što smo već napomenuli, kvalitetan krov je najbitniji za zaštitu kuće od uticaja atmosferskih voda. Kao najizloženiji deo objekta, krov je u neprestanom direktnom kontaktu sa svim atmosferskim padavinama, vetrom i atmosferskim nanosom. Osim što prima vodu i sneg i odvodi ih sa objekta, krov prima i opterećenje od vetra i sprovodi ga sa objekta. Kompletna krovna konstrukcija mora da izdrži sva dinamička i statička opterećenja sila prirode, ostane u jednom komadu i ne propusti vodu unutar objekta.
Izgradnja Modernog Krova Na Kući

Zato je jako bitno napraviti dobar izbor još u fazi izgradnje i uložiti u kvalitetan krov. Ovo je ujedno i faza prevencije u kojoj je bitno ne praviti kompromise po pitanju kvaliteta. Svaki kompromis u vezi sa izgradnjom krova na kući nosi rizik od prekomernih i nepotrebnih troškova na otklanjanju štete koja je praktično neizbežna usled primene neadekvatnih i loših krovnih rešenja.

Zašto Je Bitan Kvalitetan Krov?

Krov je multifunkcionalna konstrukcijaka celina koja veoma često mora da nas uspešno zaštiti od različitih elementarnih nepogoda, kao što su visoke temperature, olujni vetar i obilne padavine u isto vreme. Pored toga, krov treba da obezbedi i odredjenu estetku objekta i da na smislen način poveže sve njegove delove u jednu celinu.

Dakle, krov ne možemo posmatrati kroz izolovane funkcionalne zahteve. Jedan isti krov ne sme biti samo estetski dobar ili samo pokriven kvalitetnim crepom. Takodje, jedan isti krov ne bi trebalo da bude samo delimično izolovan ili izradjen uz konstrukcijske kompromise.

Kvalitetan Krov Čuva Vaš Objekat

Krovna konstrukcija se sastoji iz brojnih pozicija koje moraju biti izvedene u skladu sa standardima i normativima domaće graditeljske prakse. Pouzdan izvodjač krovova na kućama vam nikada neće predložiti da na uštrb kvaliteta pravite kompromise u vezi vašeg krova. Izradom kvalitetnog krova se postiže:

 • Pouzdana zaštita kuće od atmosferskih voda
 • Efikasno odvodnjavanje objekta
 • Zaštita same krovne konstrukcije od štetnog dejstva vode
 • Dugotrajnost krova uz minimalna ulaganja
 • Smanjenje rizika od oštećenja krova i troškova popravki
 • Bolja energetska efikasnost objekta
 • Bolja estetika objekta

Održavanje Krova

Tokom upotrebe objekta neminovno dolazi do degradacije krovnog pokrivača i krovne konstrukcije. Stepen degradacije zavisi od toga da li je usled dejstva vode ili elementarnih nepodoga došlo do oštećenja krova ili je u pitanju gubitak svojstava materijala usled starosti. Bilo kako bilo, krov je potrebno održavati da bi se osigurala maksimalna zaštita objekta od atmosferskih voda i ostalih klimatskih uticaja. Ukratko, za održavanje krova u dobrom stanju potrebno je:

 • Vršiti periodične inspekcije stanja krova. Ovo je najbolje raditi dva puta godišnje — pre zime i nakon sezone prolećnih padavina.
 • Blagovremeno reagovati na uočene mane i oštećenja krova i sprovesti potrebne popravke krova i krovne konstrukcije kao i zamene delova krova ili, ukoliko to situacija nalaže, i zamene kompletnog krova.

Angažujte Profesionalce Za Izradu I Održavanje Krova

Kao što smo već naglasili, primarna funkcija krova je sveobuhvatna zaštita objekta od atmosferskih voda i ostalih klimatskih uticaja. Iako deluje jednostavno i logično, u praksi se često dešava da nije lako ispuniti ni ovu osnovnu i apsolutno neophodnu funkciju krova. Izreka "drži vodu dok majstori odu" ovde posebno dobija na značaju. Nije redak slučaj da već tokom prve zime ili kišnog perioda krov počne da pusta vodu i otkrije mane i greške načinjene u fazi izgradnje.

Izrada Kvalitetnog Novog Krova Na Kući - Radnik Na Krovu

Izbegnite Skupe Greške

Najbolji način da se izbegnu kobne i skupe greške pri izradi krova je angažovanje iskusnih profesionalaca specijalizovanih za gradnju krovova na zgradama i drugim objektima. Pouzdani graditelji krovova će vam pomoći da pronadjete najbolje rešenje krova za Vaš objekat i uspešno sprovedete gradnju od početka do kraja. Ulaganje u dobar i kvalitetan krov u startu će Vas poštedeti kasnijih skupih popravki i rekonstrukcija.

Popravite Ili Renovirajte Krov

Ukoliko je situacija sa vašim krovom takva da zahteva popravke i renoviranje, naš savet je takodje angažovanje profesionalaca za renoviranje krova. Ovo je uvek najsigurniji izbor, budući da su, usled brojnih otežavajućih okolnosti kao što su oštećenja krova, radovi na visini, pod nagibom i sl. radovi na rekonstrukciji krova često komplikovaniji od izgradnje novog krova i zahtevaju ozbiljno iskustvo, poznavanje pozicija i profesionalnu radnu veštinu i rutinu.

Nadamo se da smo vam pomogli u odgovoru na pitanje kako najbolje zaštititi kuću od atmosferske vode i uticaja klime. Hvala na izdvojenom vremenu i pratite naš blog za još zanimljivih tekstova o krovovima.

2023  Renoviranje Krova