Podaščavanje i Kontra Letva

Podaščavanje krova - Brzo i lako!

Podaščavanje ili potkivanje krova igra jednu od najvažnijih uloga pri izradi krovne konstrukcije. Potkivanjem krova se obezbeđuje čvrsta i ravna podloga na koju se postavlja izolacioni materijal i kontra letva. Ovo je veoma važno, jer bez podaščavanja nije moguće kvalitetno ugraditi izolazione materijale, a samim tim ni predvideti koliko dugo će isti zadržati svoja izolaciona svojstva.

Podaščavanje se vrši drvnom građom u vidu dasaka ili OSB tabli. Daske su kvalitetnije a OSB table su brže i popularnije rešenje zbog cene koštanja materijala.

U poprečnom preseku krova, materijal podaščavanja predstavlja još jednu barijeru u nizu koja utiče na termoizolaciona i hidroizolaciona svojstva krova a samim tim i na energetsku efikasnost objekta.

Jedino podaščan krov predstavlja potpuno kompletiranu poziciju koja je preduslov za kvalitetno izvođenje ostalih zanatskih radova na opremanju unutrašnjosti potkrovlja – termoizolacija, postavljanje gipsanih tabli, izrada spuštenih plafona itd.

Podaščavanje Krova

Zašto je podaščavanje krova važno?

 • Zbog postavljanja izolacije krova
 • Zbog energetske efikasnosti objekta
 • Zbog ostalih radova na opremanju potkrovlja

Šta je kontra letva?

Kontra letva je deo drvne građe koji se postavlja na materijal podaščavanja iznad rogova po podužnom pravcu pružanja roga i služi da se na nju postavi krovna letva koja prihvata crep. Osim toga, krovna letva odiže letvu i crep od rogova i materijala podaščavanja, stvarajuži tako dodatan prostor kroz koji cirkuliše vazduh koji omogućava da krov diše i da se prirodno suši.

Zašto je kontra letva važna?

 • Omogućava bolji protok vazduha ispod crepa
 • Krov se brzo suši pod dejstvom promaje
 • Omogućava nesmetano oticanje vode
Postavljanje Krovne Letve

Kako se radi izolacija krova?

Izolacija tradicionalnog kosog krova se radi u dve faze.

U prvoj fazi se sa spoljne strane postavlja hidroizolacioni materijal u vidu paropropusne–vodonepropusne folije koja sprečava prodor vode iz spoljne sredine u unutrašnjost objekta dok istovremeno propušta vodenu paru iz unutrašnjosti objekta u spoljnu sredinu i tako sprečava kondenzaciju vodene pare i stvaranje vlage i buđi. Prva faza se izvodi u sklopu izgradnje krovne konstrukcije.

U drugoj fazi se radi ugradnja termoizolacije. Termika se postavlja sa unutrašnje strane materijala podaščavanja i predstavlja prvu fazu završnih radova sa unutrašnje strane krova odn. kosih ravni i plafona potkrovlja.

Podaščavanje krova i postavljanje kontra letvi

Iako se ove pozicije podrazumevaju pri izradi novog krova, postoje krovovi na kojima ove pozicije nikada nisu izvedene. To je obično slučaj sa objektima gradjenim zaključno sa 90-tim godinama prošlog veka. Krovovi na kojima nije urađen patos i koji nemaju kontra letvu, podložniji su propadanju i imaju kraći životni vek. Ako je to slučaj sa vašim krovom, ugradnja krovnog patosa, hidroizolacije i kontra letve je rešenje koje će produžiti život vašeg krova i podići kvalitativna svojstva vašeg potkrovlja na viši nivo.

Izvođenje ovih pozicija na starim krovovima se smatra renoviranjem krova. Ukoliko se odlučite ua ovaj korak, renoviranje možete izvršiti na dva načina:

 • Ugrađujući novi krovni pokrivač
 • Zadržavajući stari krovni pokrivač

U prvom slučaju se radi potpuno renoviranje krova a u drugom, renoviranje može da se radi u dve faze. U prvoj fazi se postavlja krovni patos sa pratećim pozicijama a krovni pokrivač se menja u drugoj fazi ili se trajno zadržava. Oba načina imaju svojih prednosti i mana, a razlikuju se po kvalitetu rešenja i po ceni. U skladu sa vašim željama i potrebama, vi odlučujete na koji način radite renoviranje vašeg krova a mi vam stojimo na raspolaganju za sve potrebne konsultacije i rešenja.

Izvodimo radove na rekonstrukciji svih tipova tradicionalnih kosih krovova za:

 • Kuće i zgrade
 • Pomoćne i ekonomske objekte
 • Proizvodne i ugostiteljske objekte

Kontaktirajte nas ako vam je potrebna rekonstrukcija krova za vaš objekat. Dajemo tačne procene vrste i cene koštanja radova a iste izvodimo profesionalno, brzo i povoljno.

Zatražite procenu

Šta nudimo?

 Znanje

 Iskustvo

 Kvalitet

 Brzinu

 Preciznost

 Uštedu

2022  Renoviranje Krova